ÁSZF

UTAZÁSI ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK – ÁSZF

Az általános utazási és részvételi feltételek egy szerződéses megállapodást képeznek a motoros túra szervező: Lendület Túra Motoros egyesület (a továbbiakban mint: Túraszervező) és a túrára online foglalási rendszeren személyes adatokkal jelentkező között (a továbbiakban mint: Résztvevő). Ezen megállapodás elektronikus úton kerül elfogadásra, érvényes aláírás nélkül, valamint elfogadása hiányában nem lehet érvényes jelentkezést (foglalást) tenni. Kérjük, figyelmesen olvasd el, mert elfogadása után az alább leírtak betartása kötelező érvényű a felek – Túraszervező és Résztvevő – részére, és ezek megszegése büntető- és polgári jogi következményeket vonhat maga után.

 1. Utazási szerződés létrejötte
  1. A Résztvevő az utazást- túrát, online foglalási rendszeren keresztül (www.turamotorozas.hu) foglalhatja le, jelentkezhet rá. Az utazási szerződés érvényesen akkor jön létre, ha a foglalást a Túraszervező nyilvántartásba veszi, írásban elektronikus úton (email-ben ) visszaigazolja, illetve a Résztvevő a lefoglalt utazásra vonatkozó részvételi díj előleget vagy a teljes részvételi díjat megfizeti. Ha a foglaló megfizetése nem a foglalással egy időben történik, a Túraszervező a Résztvevő kérésére  a kiválasztott túrán való részvétel lehetőségét fenntartja, a foglaló megfizetésének közösen megválasztott időpontjáig.
  2. A Túraszervező fenntartja a jogot, hogy helyhiány, vagy egyéb más ok miatt, a túra jelentkezést csak feltételesen fogadja el -várólistára helyezés. Ebben az esetben a túrára való jelentkezés csak akkor válik hatályossá, ha a Résztvevő jelentkezésének feltétel nélküli elfogadásáról a Túraszervező írásban értesíti. Ennek hiányában az Résztvevő megrendelését törölheti, a befizetett foglalót – amennyiben volt – részére a Túraszervező visszatéríti vagy beszámolja egy másik utazásba.
  3. A túrára való jelentkezés alapját képezik a Túraszervező weboldalán és az utazási szerződésben és az utazásra jogosító okmányokban rögzített információk és az itt rögzített Általános Szerződési Feltételek.
  4. Ha nem a Túrázó személyesen, hanem javára 3. személy foglalja le az utat, a Túraszervező nem köteles vizsgálni, hogy e harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Résztvevőt. E harmadik személyt a Résztvevő képviselőjének kell tekinteni. Ez esetben a túra megkezdéséig a Résztvevőt terhelő kötelezettségek a Túraszervező javára szerződést kötő harmadik személyt terhelik, ide nem értve azokat a kötelezettségeket, amelyek természetüknél fogva csak személyesen a Résztvevőt érinthetik.
 1. Jelentkezés a túrára
  1. A Lendület Turamotoros Egyesület által meghirdetett túrákra jelentkezni -foglalást tenni- elektronikus úton a www.turamotorozas.hu. internetes címen található oldalon, az adott túra jelentkezési űrlapjának kitöltésével lehet. E-mailben vagy telefonon csak a jelentkezési szándékot lehet jelezni, vagyis az nem minősül foglalásnak! Ez esetben a túraszervező ezt jelzi az igényét jelző fél részére és felveszi a kapcsolatot vele, hogy segítse a jelentkezés lebonyolításában és véglegesítésében. Az emailben vagy telefonon történő jelentkezést figyelmen kívül hagyjuk amennyiben a Résztvevő nem töltötte ki a jelentkezési űrlapot.
  2. A Résztvevő csak valós – hiteles – adatokkal tud jelentkezni a túrára. Valótlan adatok megadása esetén a Túraszervező semmisnek tekintheti a jelentkezést – foglalást -. A valótlan – nem hiteles – adatokból bekövetkező károkért, büntető- és polgári jogi következményekért a Túraszervező nem vállal felelősséget, a Résztvevő lemond minden kártérítési igényről.
  3. A sikeres jelentkezésről a Túraszervező visszaigazoló email üzenetet küld a jelentkezéskor megadott email címre. Ezek az üzenetek tartalmazzák a jelentkezéskor megadott adatok egy részét, a részvételi díj fizetési instrukciókat, felelősségvállalási nyilatkozatot.
  4. A Túraszervező a Résztvevővel elektronikus úton a jelentkezéskor megadott email címen kommunikál a túra megkezdéséig.
 1. A túrán való részvétel
  1. A Résztvevő a túrán saját felelősségére vesz részt. A Résztvevő magatartásából, vezetési stílusából adódó problémák, károk és balesetek miatt a Túraszervező felelősséget nem vállal, a Résztvevő a Lendület Turamotoros Egyesület irányába lemond minden kártérítési igényről.
  2. A túrán a Résztvevőnek kipihenten, egészségesen – betegségtől, sérülésektől mentesen – kell részt vennie. Amennyiben a Résztvevő fáradtan vagy betegen vesz részt a túrán, az abból adódó problémák, károk és balesetek miatt a Lendület Turamotoros Egyesület felelősséget nem vállal, a Résztvevő a Lendület Turamotoros Egyesület irányába lemond minden kártérítési igényről.
  3. A jármű – motorkerékpár – mellyel részt kíván venni – technikailag mindig kifogástalan állapotban kell hogy legyen – gumik, lánc, lámpák, rendszám, stb. Az ebből adódó problémák, károk és balesetek miatt a Lendület Turamotoros Egyesület felelősséget nem vállal, a Résztvevő a Túraszervező irányába lemond minden kártérítési igényről.
  4. A Résztvevő járműve – motorkerékpár – mellyel részt vesz a túrán megfelelő műszaki állapotúnak kell lennie, rendelkeznie kell érvényes forgalmi engedéllyel és műszaki vizsgával. Ezek hiányából adódó problémák, károk és balesetek miatt a Lendület Turamotoros Egyesület felelősséget nem vállal, a Résztvevő a Lendület Turamotoros Egyesület irányába lemond minden kártérítési igényről.
  5. A Résztvevő a túrán megfelelő védő felszerelésben – protektoros kabát és nadrág, boka védelemmel ellátott lábbeli, Európai normáknak megfelelő bukósisak, kesztyű, – vesz részt. Ezek hiányából adódó sérülések és problémák, károk és balesetek miatt a Lendület Turamotoros Egyesület felelősséget nem vállal, a Résztvevő a Lendület Turamotoros Egyesület irányába lemond minden kártérítési igényről. Pólóban, rövidnadrágban, papucsban, félmeztelenül megjelenő Résztvevőt a Lendület Turamotoros Egyesület automatikusan kizárja a túráról.
  6. A Résztvevő az utazáshoz szükséges érvényes okmányokkal – útlevél, személyi igazolvány, vezetői engedély, forgalmi engedély, KGFB biztosítás, a kötelező biztosítást igazoló zöld kártya – vesz részt a túrán. Ezek hiányából adódó bírság és probléma miatt a Lendület Turamotoros Egyesület felelősséget nem vállal, a Résztvevő a Lendület Turamotoros Egyesület irányába lemond minden kártérítési igényről.
  7. A Résztvevő saját felelősségére kell, hogy utas- és baleset biztosítást kössön a túra időtartamára. Ennek hiányából adódó költségek és probléma miatt a Lendület Turamotoros Egyesület felelősséget nem vállal, a Résztvevő a Lendület Turamotoros Egyesület irányába lemond minden kártérítési igényről.
 1. A Résztvevő a Lendület Turamotoros Egyesület által megjelölt találkozási pontra egyénileg utazik el, lehetőség szerint megérkezik a megadott időpontig. Amennyiben a Résztvevő késik úgy azt köteles a Lendület Turamotoros Egyesület által megjelölt elérhetőségen jelezni legkésőbb az indulásra megadott időpontig – óra és perc. A nem jelentett késésből adódó problémák miatt a Lendület Turamotoros Egyesület felelősséget nem vállal, a Résztvevő a Lendület Turamotoros Egyesület irányába lemond minden kártérítési igényről.
 1. A Résztvevő garantálja hogy a napi szakaszok teljesítése közben alkoholt és tudatmódosító szert nem fogyaszt, illetve a napi szakasz megkezdésekor nem áll alkohol és tudatmódosító szer befolyásoltsága alatt. Amennyiben a Résztvevőről bármelyik előzőleg említett állapot megállapítást nyer, a Lendület Turamotoros Egyesület azonnal kizárja a túráról a Résztvevőt. A Lendület Turamotoros Egyesület alkoholos és tudatmódosító szeres befolyásoltságból származó problémákért, büntetésekért, balesetért felelősséget nem vállal, a Résztvevő a Lendület Turamotoros Egyesület irányába lemond minden kártérítési igényről.
 2. A Résztvevőre a túra során érintett országok közlekedési szabályai vonatkoznak. Azok megszegéséért és az abból adódó bírságokért és problémákért a Lendület Turamotoros Egyesület felelősséget nem vállal, a Résztvevő a Lendület Turamotoros Egyesület irányába lemond minden kártérítési igényről.
 1. A túra részvételi díj megfizetése
  1. A Résztvevő a túrára történő jelentkezéskor az elektronikus űrlapon megadott részvételi díj fizetési módok közül választhat.Választható részvételi díj fizetési módok:
 2. Banki átutalás vagy Banki befizetés.

A Résztvevő vállalja a 40%-os foglaló befizetését a túra jelentkezés – foglalás – elküldésétől és/vagy visszaigazolásától számított 20 napon belül – de legkésőbb a túra során megjelölt legkésőbbi időpontig – az e-mailben megküldött fizetési instrukciók alapján. A késedelmes fizetést jelezni kell a Lendület Turamotoros Egyesület irányába.

Amennyiben a túra valamilyen okból meghiúsul – időjárási körülmények, országok által meghozott korlátozások, utazási korlátozások, háború, természeti katasztrófa, vis maior esemény – a Lendület Turamotoros Egyesület kötelessége értesíteni a Résztvevőt és a már befizetett összeg – foglaló vagy teljes összeg – sorsát egyeztetni, eldönteni az alábbiak egyike szerint:

 1. Amennyiben a Lendület Turamotoros Egyesület még nem kezdte meg az adott túra megvalósítási – véglegesítési folyamatait – nem történt elő- vagy végleges foglalás szállodákban, nem történt repülőjegy vagy kompjegy vásárlás, illetve bármilyen szolgáltatás lekötése melyet igénybe kell venni a túra megvalósításához harmadik fél irányába – , ebben az esetben a Résztvevő számára a Lendület Turamotoros Egyesület részvételi díj visszafizetési lehetőséget kínál fel a befizetett összeggel egyenlő arányban. A Résztvevő ez esetben kérheti a részvételi díj visszafizetését az általa megadott bankszámlára vagy a befizetett érték felhasználását egy másik túrán történő részvétellel.
 2. Amennyiben a Lendület Turamotoros Egyesület már megkezdte az adott túra megvalósítási – véglegesítési folyamatait – történt elő- vagy végleges foglalás szállodákban, történt repülőjegy vagy kompjegy vásárlás, illetve bármilyen szolgáltatás lekötése, melyet igénybe kell venni a túra megvalósításához harmadik fél irányába -, ebben az esetben a Résztvevő számára a Lendület Turamotoros Egyesület a részvételi díj azon részével köteles elszámolni a Résztvevővel melyek alábbiak szerint lettek meghatározva:
 • azon része a részvételi díjnak melyet a túra megvalósításhoz harmadik félnek – szállodák, repülőtársaság, stb. – kifizetett és ezek teljes vagy részleges visszatérítése egyes vagy az összes féltől megtörtént díjak visszatérítésre kerültek visszafizetési lehetőséget kínál fel a befizetett összeggel egyenlő arányban. A Résztvevő ez esetben kérheti a részvételi díj visszafizetését az általa megadott bankszámlára vagy a befizetett érték felhasználását egy másik túrán történő részvétellel.

Ebben az esetben a Lendület Turamotoros Egyesület a részvételi díj fennmaradó részét, mely a túravezető részéről bizonyítottan nem költségként merül fel harmadik fél irányába (vissza nem térített szolgáltatás díjak – szállodák, repülőjegyek, kompjegyek, stb.) , köteles elszámolni a Résztvevővel és felkínálni az összeg (részvételi díj fennmaradó része) visszafizetését az általa megadott bankszámlára vagy annak felhasználását egy másik túrán történő részvétellel vagy egy kiállított utalvány formájában a jövőbeni felhasználáshoz.

A túra részvételi díj fizetését a Lendület Turamotoros Egyesület kivételes helyzetekben külön rendelkezésekkel módosíthatja és a rendelkezés végéig aszerint kell eljárnia a Résztvevőnek.

5. Szolgáltatások és árak

 1. A túra részvételi díja és az abba foglalt szolgáltatások feltüntetésre kerülnek a Lendület Turamotoros Egyesület internetes oldalán minden egyes túra részletes leírásában a csomag árak környezetében.
 2. A Résztvevő a túra részvételi díját és az abba foglalt szolgáltatásokat a túrára történő jelentkezéssel automatikusan elfogadja, amennyiben a Résztvevő ezen szolgáltatásokat nem veszi igénybe a Lendület Turamotoros Egyesület nem köteles azok díjának visszatérítésére.

A részvételi díj a túra leírásban feltüntetettek alapján értendő

 1. Amennyiben a Résztvevő kéri, úgy a Lendület Turamotoros Egyesület biztosítani próbálja az egyszemélyes szobahasználatot – egyágyas szoba. Ennek igénybevételéhez pótdíjat – felárat – kell fizetni az alap részvételi díjon felül

Sok esetekben az egyszemélyes szobahasználat – egyágyas szoba – a túra alkalmával érintett szállodáknál korlátozva van. Ezért a Lendület Turamotoros Egyesület nem minden esetben tudja biztosítani a Résztvevő számára az egyszemélyes elhelyezést. Ebben az esetben amennyiben a Résztvevő már befizette annak pótdíját -felár – a Lendület Turamotoros Egyesület által visszafizetésre kerül, illetve nem kerül megfizettetésre.

 1. Minden olyan szolgáltatás amit a részvételi díj nem tartalmaz, de a Résztvevő igényt tart – kísérő autó, fakultatív programok, belépőjegyek -, a részvételi díjon felül meg kell fizetnie a Lendület Turamotoros Egyesületnek.
 2. Egyes túrák részvételi díja tartalmaz olyan szolgáltatásokat melyek igénybevételétől a Résztvevő a jelentkezés alkalmával elállhat amennyiben a Túraszervező ezt a jelentkezés – foglalás – folyamata alkalmával jelzi. Ilyen szolgáltatások lehetnek: repülőjegy, kompjegy, szállítási szolgáltatások, vonatjegy. Ebben az esetben a Lendület Turamotoros Egyesület a nem igényelt szolgáltatás, szolgáltatások díjával csökkentett részvételi díjat küld a Résztvevő részére.
 3. Felmerülhet olyan helyzet, hogy a Lendület Turamotoros Egyesület a megjelentetett útvonalat, programokat és szállásokat kénytelen megváltoztatni. Ebben az esetben a Résztvevő részére a Túraszervező köteles ugyanazt a minőségű szolgáltatást nyújtani, mint amit eredetileg meghirdetett. Ezért plusz költségeket, díjakat nem róhat ki a Résztvevőnek

6. Lemondási feltételek

 1. A Résztvevő a túra jelentkezési határidejéig írásban bármikor lemondhatja a részvételt díjmentesen. Telefonon tett lemondás nem elegendő. Kizáró ok lehet a túra részvételi díj megfizetése felsorolásban a vis maior helyzetnél leírt rendelkezések szerint.
 2. Amennyiben a Résztvevő részéről lemondó nyilatkozat a túra kezdő időpontjáig a Lendület Turamotoros Egyesülethez nem érkezik meg, abban az esetben a Lendület Turamotoros Egyesület a részvételi díj 100% -át számítja fel a Résztvevő irányába.
 3. A túra jelentkezési határidejéig: a Résztvevő díjmentesen – lemondási díj nélkül – lemondhatja a túrán való részvételt. Ebben az esetben a Lendület Turamotoros Egyesület nem számíthat fel a Résztvevő részére lemondási díjat. Kizáró ok lehet a túra részvételi díj megfizetése felsorolásban a vis maior helyzetnél leírt rendelkezések szerint.
 4. Amennyiben a Résztvevő időben lemondja a részvételét és rendelkezik befizetett összeggel, ebben az esetben alábbi módon járhat el:
 5. Kéri a befizetett összeg visszafizetését a Résztvevő által megadott bankszámlára, függetlenül attól, hogy milyen fizetési módot választott a jelentkezéskor, foglaláskor.

A Lendület Turamotoros Egyesület köteles 14 munkanapon belül visszautalni az összeget a Résztvevő részére. Az utalás költségeit a Résztvevő állja. Kizáró ok lehet a túra részvételi díj megfizetése felsorolásban a vis maior helyzetnél leírt rendelkezések szerint.

 1. Kéri a befizetett összeg jóváírását egy másik a Lendület Turamotoros Egyesület által szervezett túrán. Kizáró ok lehet a túra részvételi díj megfizetése felsorolásban a vis maior helyzetnél leírt rendelkezések szerint.
 2. A túra jelentkezési határideje után: a Résztvevő csak lemondási díj fizetés ellenében mondhatja le a részvételt. A lemondási díjak a következők szerint alakulnak:
 1. 7 nappal egészen a túra indulási időpontjához viszonyítva, a részvételi díj 60% kerül felszámításra lemondási díjként;
 1. A lemondási díjat a Lendület Turamotoros Egyesület a Résztvevő által befizetett részvételi díjból köteles levonni. Amennyiben van fennmaradó összeg akkor azt a Lendület Turamotoros Egyesület a Résztvevő költségére köteles visszautalni 15 munkanapon belül, amennyiben a Résztvevő másként nem határoz.
 2. A Résztvevő, amennyiben a jelentkezési határidő után szeretne átjelentkezni egy másik túrára, akkor ezt legkésőbb 10 nappal a túra indulása előtt teheti meg írásban jelezve azt a Lendület Turamotoros Egyesület részére. Ebben az esetben az eredeti túra részvételének 10% -át számítja fel a Lendület Turamotoros Egyesület, mint adminisztrációs költséget.
 3. Amennyiben a Résztvevő nem fizette be a részvételi díjat, viszont a jelentkezési határidő után mondja le a túrát, a Lendület Turamotoros Egyesület a lemondási díj megfizetésére szólítja fel a Résztvevőt. A Résztvevőnek az írásos felszólítástól számítva 15 munkanap áll rendelkezésére, hogy befizesse a lemondási díjat.
 4. Amennyiben a Résztvevő a Lendület Turamotoros Egyesület által kiküldött lemondási díjat nem fizeti meg, abban az esetben a Túraszervező jogi úton követelheti annak megfizetését a Résztvevőtől.
 5. Amennyiben a Résztvevő megjelenik a túra kezdő állomásán, de ott úgy dönt mégsem vesz részt, ebben az esetben a Túraszervező nem köteles a részvételi díj visszafizetésére, 100% részvételi díj kerül felszámításra a Résztvevő irányába.
 6. Amennyiben a Résztvevő nem jelenik meg a túrán, abban az esetben a Túraszervező nem köteles a részvételi díj visszafizetésére, 100% részvételi díj kerül felszámításra a Résztvevő irányába.

7. A Túraszervező lemondási feltételei

 1. A Lendület Turamotoros Egyesület a jelentkezési határidő lejártát követően 72 órán belül köteles írásban lemondani a túrát az összes Résztvevőnél, amennyiben probléma merül fel a túra megrendezése körül.
 2. Amennyiben a túrára jelentkezett Résztvevők száma a jelentkezési határidőig nem éri el a túra leírásban szereplő minimum létszámot, a Lendület Turamotoros Egyesület nem áll módjában megrendezni a motoros túrát. Ebben az esetben a túra megrendezése automatikusan törlődik. Ebben az esetben a Lendület Turamotoros Egyesület nem köteles értesíteni Résztvevőt a jelentkezési határidő lejártakor.
 3. A Lendület Turamotoros Egyesület lemondhatja a túrát közvetlenül indulás előtt is amennyiben az érintett útvonalon váratlan, a túra biztonságos lefolyását gátló esemény alakult ki – szélsőséges időjárás, árvíz, földrengés, háború, kormányok által meghozott korlátozó intézkedések, szabadságot korlátozó intézkedések, vis maior esemény. Ebben az esetben a Lendület Turamotoros Egyesület köteles egy másik időpontot kijelölni a túra lebonyolítására.
 4. Amennyiben a Lendület Turamotoros Egyesület a jelentkezési határidő és a túra indulása közötti időszakban mondja le a túra megszervezését, köteles a befizetett részvételi díjakat a Résztvevők részre visszafizetni vagy a Résztvevők választása alapján díjmentesen átfoglalni egy másik túrára.
 5. Amennyiben a Lendület Turamotoros Egyesület lemondja a túrát a befizetett részvételi díjak visszafizetésén kívül nem köteles semmilyen kártérítés megfizetésére a Résztvevő részére és nem fogad el semmilyen erre irányuló igényt a Résztvevő részéről.

8. Túraszervező – Lendület Turamotoros Egyesület

 1. A Lendület Turamotoros Egyesület felel az utazási ajánlatban felsorolt szolgáltatások – szállás, programok stb..- teljesítéséért.
 2. A Lendület Turamotoros Egyesület kizárja az olyan károk megtérítését, melyek az utazás speciális jellegéből következően a Résztvevőtől általában elvárható magatartás, figyelem, körültekintés és a túravezető utasításai ellenére következtek be. Az utazás során a Résztvevő által harmadik személynek okozott kárért a Résztvevő tartozik közvetlenül felelősséggel.
 3. A Lendület Turamotoros Egyesület fenntartja a jogot a szálláshely kategórián belüli változtatására, valamint a programok azonos jellegű és értékű felcserélésére rendkívüli esetekben.
 4. A Lendület Turamotoros Egyesület fenntartja a jogot a túraútvonal megváltoztatására.
 5. A Lendület Turamotoros Egyesület nem köteles a részvételi díjat leszállítani, ha a jelentkező valamely szolgáltatást saját elhatározásából vagy érdekkörében felmerült okból nem veszi igénybe, illetve az utazást korábban megszakítja.
 6. A Lendület Turamotoros Egyesület felel az utazási feltételek nem, vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, kivéve, ha a nem, vagy hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, különösen ha a feltételek teljesítésében mutatkozó hiányosságok a Résztvevő vagy olyan harmadik személy magatartására vezethetők vissza, aki az utazási feltételekben vállalt szolgáltatások teljesítésével nincs kapcsolatban, vagy vis maior esete következett be. A Lendület Turamotoros Egyesület az utóbbi két esetben lehetőségéhez mérten köteles segítséget nyújtani a Résztvevőknek.
 7. A Lendület Turamotoros Egyesület nem vállal felelősséget a túra során elveszített tárgyakért valamint a lopásból eredő károkért.
 8. A Lendület Turamotoros Egyesület nem vállal felelősséget a túra során Résztvevő által okozott/elszenvedett balesetekért és az abból adódó maradandó sérülésekért.

9. Túravezetés – Lendület Turamotoros Egyesület

 1. A Lendület Turamotoros Egyesület minden általa szervezett túrára saját Túravezetőt biztosít. A Résztvevők létszámától függően 2 vagy több túravezető is lehet egy túrán.
 2. A Túravezető feladata vezetni és összetartani a csoportot, információkkal ellátni a Résztvevőket a túra során érintett látnivalókról.
 3. A Túravezető kötelessége minden nap a napi szakasz előtt ismertetni a Résztvevővel az útvonalat, megállókat, látványosságokat.
 4. A Túravezető mindig a legtapasztalatlanabb motoros tempójához alakítják a haladási sebességet.
 5. A Túravezetőnek jogában áll a Résztvevő azonnali kizárására a túráról, amennyiben a Résztvevő nem tartja be a közlekedési szabályokat, nem fogadja el a csoportos utazás szabályait vagy nem tartja be a Túravezetőtől kapott utasításokat.
 6. A Résztvevőknek nincs joguk a túravezető irányába semmilyen jogi és anyagi követelésre.

10. Vízumok, utazáshoz szükséges dokumentumok

 1. A Résztvevő maga felel azért hogy az utazáshoz szükséges okmányokkal rendelkezzen
 2. Amennyiben az útvonal vízumköteles országot érint a Résztvevőnek magának kell gondoskodnia a beutazáshoz szükséges vízum beszerzéséről.
 3. A Lendület Turamotoros Egyesületnek kötelessége tájékoztatni a Résztvevőt amennyiben számára szükséges vízumot igényelni a túra során érintett országokba.
 4. Lendület Turamotoros Egyesület nem vállal felelősséget hibás, lejárt vagy nem megfelelő okmányok használatából adódó károkért, problémákért.

.

11. Résztvevő panaszai

 1. Amennyiben a Résztvevő a túra során problémát észlel, akkor azt köteles azonnal jelenteni a túravezetőnek, valamint írásban a Lendület Turamotoros Egyesületnek is.
 2. A hivatalos panasztételt a Résztvevő részéről a túravezetőnek jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Az íj módon rögzítésre került panaszt a Lendület Turamotoros Egyesület utólagosan kivizsgálja és amennyiben a Résztvevő panasza helytálló, úgy a Lendület Turamotoros Egyesület utólagosan kárpótolja.
 3. Amennyiben a Résztvevő panasza nem jogos vagy megalapozott és ebből adódóan a Lendület Turamotoros Egyesületnek rossz hírét kelti, a Lendület Turamotoros Egyesülető anyagi kártérítést követelhet a Résztvevőtől.

12. Az időjárás

 1. A Lendület Turamotoros Egyesület nem tud felelősséget vállalni a túra során a kellemetlen időjárási körülményekért a Résztvevő ezért, semmilyen kártérítést nem követelhet.
 2. A Lendület Turamotoros Egyesület a túrák időpontjait úgy próbálja meghatározni, hogy kellemes, túrázáshoz megfelelő körülmények legyenek.
 3. Amennyiben a túra során rossz az időjárási körülmény alakul ki a túravezető alkalmazkodva a körülményekhez változtathat az adott útvonalon a biztonságos és kényelmes közlekedés érdekében.

13. Utas, baleset és poggyász biztosítás

 1. A megfelelő utas, baleset, útlemondás és lopás elleni biztosítást a Résztvevő kötelessége megkötni
 2. A megfelelő biztosítás hiányában a Lendület Turamotoros Egyesület felelősséget nem vállal, kártérítésre nem kötelezhető.

Túraszervező

Lendület Túra Motoros egyesület.

Utolsó módosítás: 2023.02.23.

Jelentkezés