Lendület Túramotoros Egyesület

A LENDÜLET TÚRAMOTOROS EGYESÜLET

ALAPSZABÁLYA

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.)
rendelkezéseinek megfelelve a tagok az alábbi tartalommal fogadják el az egyesület (a továbbiakban:
egyesület) alapszabályát:

I. Az egyesület adatai
1. Az egyesület neve: Lendület Túramotoros Egyesület
2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Úrkút u. 14. 3 ajtó.
3. Az Egyesület jogállása: Önálló jogi személy. Az Egyesületet, mint jogi személyt, a hatóságok
és harmadik személy előtt az elnök önálló képviseleti joggal képviseli. Az egyesület
bankszámlája feletti rendelkezésre az elnök önállóan jogosult.
4. Az egyesületet alapító tagjainak nevét és lakóhelyét tartalmazó tagnévsor az alapszabály 1. számú
mellékletét képezi.

II. Az egyesület célja, tevékenysége

1. Az egyesület célja: A motorozás, mint hobbi és szabadidő tevékenység népszerűsítése, ezen életmód
kultúrájának megismertetése, népszerűsítése, a motorkerékpáros kultúra és technikai örökség ápolása. 
Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi és gazdálkodó
szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az Egyesület eredményes működését és
céljainak megvalósítását.
2. Az egyesület tevékenysége:

  • A meghatározott cél végrehajtása.
  • Kulturális, gazdasági, vezetési, motorkerékpár kezelési tapasztalatok, biztosítási, technikai, fizikai segítség, információ és segédlet nyújtása.
  • Kezdő motorosok patronálása.
  • Motoros tevékenységek, rendezvények, programok szervezése, tanfolyamok, oktatások, tréningek biztosítása, a motorozás népszerűsítése.
  • Motoros túrák szervezése határon belül és kívül, a rendszeres találkozás lehetőségének biztosítása.
  • Társadalmi és közérdekű öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatásának támogatása.
  • Időszaki lap vagy egyéb kiadvány, hang- és kép-hordozó kiadása, médianyilvánosság biztosítása.
Jelentkezés